Rada MGR IPMA home

O nas

Projekty i doskonalenie organizacji to nasza pasja.

Zarządzanie projektami to ważna biznesowa część funkcjonowania wszystkich firm i organizacji. Dotyczy to projektów, programów a także całościowego spojrzenia na działalność projektową, czyli portfeli projektów, wynikających ze strategii firmy i będących najważniejszym czynnikiem sukcesu biznesowego.

W naszej opinii warto i należy korzystać z doświadczeń (sukcesów i porażek) profesjonalistów oraz z metodyk, standardów i kompendiów wiedzy, zarówno tych sygnowanych przez IPMA, jak i innych, wywodzących się ze standardów PMI, Agile czy Kanban. Połączonych ze zdrowym rozsądkiem.

I do takiego właśnie podejścia chcemy Was inspirować.

Poznaj >>nasze założenia.


Rozwój * Networking * Inspiracja


NASZE CELE

Cele Mazowieckiej Grupy Regionalnej IPMA

W kadencji 2021-2023 kontynuujemy cele postawione przed Radą w poprzedniej kadencji:

ROZWÓJ: Nowoczesne zarządzanie projektami

Promujemy nowoczesne podejścia do zarządzania projektami a także rozwój kompetencji liderów projektów.

Zapraszamy na spotkania

NETWORKING: Grono aktywnych Członków MGR

Zachęcamy do uczestniczenia w wydarzeniach MGR IPMA w każdej z trzech ról: Prelegenta, Uczestnika oraz Organizatora. Dołącz do nas!

Zaangażuj się

INSPIRACJA: Standardy zarządzania projektami IPMA

Promujemy standardy zarządzania projektami IPMA takie, jak Project Excellence Baseline (PEB) oraz Individual i Organisational Competence Baseline (ICB, OCB).

Poznaj standardy IPMA

Działalność

Aktualności i podsumowania spotkań

Zapraszamy do aktualności oraz podsumowań spotkań organizowanych przez MGR IPMA.

Dołącz do wydarzeń MGR IPMA!

Chcesz podzielić się inspirującym tematem lub doświadczeniem? Chcesz wesprzeć organizację wydarzeń? Chcesz dołączyć do grona Członków? Zapraszamy do wspólnego wspierania rozwoju Członków MGR IPMA!

WYBRANE OPINIE

Co doceniają Uczestnicy spotkań?

Pytamy Uczestników naszych spotkań o opinię.

Poznaj nas

Rada MGR IPMA Polska

Projekty, biznes projektowy i doskonalenie organizacji to nasza pasja.

Piotr Zinkiewicz

Przewodniczący Rady

Maria Żebrowska

Wiceprzewodnicząca Rady

Magdalena Robak

Wiceprzewodnicząca Rady

Małgorzata Wnek-Kolaska

Członek Rady

Jakub Lesiński

Członek Rady

Marek Zawada

Członek Rady

Back To Top